Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI THI "LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI" NĂM HỌC 2020- 2021

22-01-2021

HỘI THI “LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI”

NĂM HỌC 2020- 2021

 

 

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020- 2021, Trường mầm non Cự Nẫm đã triển khai phát động hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời” ngay từ đầu tháng 1. Hội thi được nhà trường triển khai rộng rãi đến tất cả các giáo viên, nhân viên cùng tham gia.

Sau một thời gian phát động cuộc thi, đến chiều ngày 22/01/2021, Nhà trường đã tổ chức cho GV- NV trưng bày các loại đồ dùng, đồ chơi và các thành viên trong Ban giám khảo tiến hành chấm điểm.

Đây là một trong những hội thi mang nhiều ý nghĩa, hướng đến phát huy khả năng khéo léo và sự sáng tạo của giáo viên, tận dụng nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, tái sử dụng để tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, góp phần làm phong phú thêm hệ thống đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tại Trường MN Cự Nẫm. Đồng thời, Hội thi còn là dịp để cho các GV- NV học hỏi, rèn luyện kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời nhằm phát triển vận động cho trẻ, đây cũng là một hoạt động tự bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV- NV; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non.

Với mục tiêu đó, trong thời gian gần 1 tháng kể từ khi phát động, triển khai đến khi tổng kết hội thi, tất cả các GV- NV trong trường đã hưởng ứng tích cực và làm ra được nhiều sản phẩm đạt chất lượng tốt. 

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi: