Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giáo án tổ chức hoạt động cho lớp nhà trẻ

13-03-2019

Bộ sách Giáo án tổ chức hoạt động cho lớp nhà trẻ là tài liệu tham khảo gợi ý cho giáo viên mầm non các nội dung mới để tổ chức hoạt động cho hấp dẫn trẻ hơn. Tài liệu này cũng giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về phương pháp tổ chức các hoạt động trong trường mầm non theo Chương trình giáo dục mầm non hiện hành

TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0919427336. Email: mn_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: mncunam.edu.vn