Skip to Content
Sign In

Ban giám hiệu-VVV

28-10-2020

1. Nguyễn Thị Vỹ- Hiệu trưởng- Bí thư Chi bộ

2. Phan Thị Hiền- Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ

3. Nguyễn Thị Thương- Phó Hiệu trưởng- UV BCH CĐ


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON CỰ NẪM

Địa chỉ: Thôn Trung Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0919427336. Email: mn_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: mncunam.edu.vn